Biuletyn Informacji Publicznej

BIP GKS GieKSa Katowice S.A.

Usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu ZP/02/07/2020 pn.:
„ Zabezpieczenie imprez sportowych na rzecz GKS GieKSa Katowice S.A.”
Załączniki 1-3
Załącznik 1
Załącznik 1a
Załącznik 1b
Załącznik 1c
Załącznik 1d
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4-8
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Odpowiedzi zamawiającego na pytania do ogłoszenia o zamówieniu
Ogłoszenie o wykonawcach dopuszczonych do II etapu postępowania
Ogłoszenie wyników postępowania 11 08 2020