Biuletyn Informacji Publicznej

BIP GKS GieKSa Katowice S.A.

Przetargi

 

Lipiec 2020r.: OGŁOSZENIE O PRZETARGU na zadanie pn.:
"Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie"
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU PUBLICZNYM
pn. "Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie - Część I"
pn. "Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie - Część II"
pn. "Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie - Część III"
pn. "Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie - Część IV"
pn. "Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie - Część V"
ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W PRZETARGU PUBLICZNYM
pn. "Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie - Część I"
pn. "Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie - Część II"
pn. "Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie - Część III"
pn. "Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie - Część IV"
pn. "Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie - Część V"


OGŁOSZENIE O PRZETARGU na zadanie pn.:
„Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie I” ZP/01/01/2020
OGŁOSZENIE O WYKONAWCACH DOPUSZCZONYCH DO II ETAPU POSTĘPOWANIA
ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA WNIOSEK O ZMIANĘ PROJEKTU UMOWY
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

październik 2019 r: OGŁOSZENIE O PRZETARGU na zadanie pn.:
„Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie I”
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

październik 2019 r: OGŁOSZENIE O PRZETARGU na zadanie pn.:
„Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie II”
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

lipiec 2019 r: OGŁOSZENIE O PRZETARGU na zadanie pn.:
„Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie”
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
INFORMACJA Z OTWARCIA KOPERT
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA I
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA II